Vermogensadvies

Er zijn diverse momenten in het leven waarop er behoefte bestaat aan het vormen van een kapitaal ten behoeve van een duidelijk omlijnd doel of wens. Daarbij kunt u onder meer denken aan het opbouwen van pensioen, het financieren van de studie van de kinderen, het realiseren van een langgekoesterde wens zoals de aankoop van een duurzaam consumptiegoed. Afhankelijk van uw positie en mogelijkheden kunt er voor kiezen een dergelijk kapitaal te lenen of, door middel van het reserveren van één en\of meerdere periodieke geldbedragen bij elkaar te vergaren. Het laatste is aantrekkelijk, want levert een vergoeding op het reeds gereserveerde bedrag en bespaart rentebetalingen op een eventueel te lenen bedrag.

Vermogensvorming is mogelijk op diverse manieren, geheel afhankelijk van uw wensen en doelstellingen en uw risicobereidheid. De bekendste vormen van vermogensvorming zijn:

• Sparen
• Beleggen


Zoals u leest een ingewikkeld complex van factoren. Reden genoeg om u ook aangaande dit onderwerp te laten adviseren door een deskundig en onafhankelijk adviseur. Valerius Finance houdt rekening met al deze factoren en geeft u een duidelijk en begrijpelijk advies. Ook na dit advies blijven wij regelmatig contact met u houden in het kader van nazorg. Wij controleren periodiek of het beoogd eindkapitaal gehaald wordt op de einddatum en informeren u daarover, samen met een eventuele aanpassing van het advies. Tenslotte vragen wij u periodiek opnieuw een klantrisicoprofiel in te vullen. Dit profiel bestaat uit de optelsom van alle gegevens die kenmerkend zijn voor een klant en die bepalen welk beleggingsbeleid past bij die klant. Het 'klantrisico' is dan de kans dat het feitelijke resultaat van de beleggingen ongunstig afwijkt van de, op basis van het klantprofiel vastgestelde, doelstelling van deze beleggingen. Wij vragen u om dit klantrisicoprofiel periodiek (ongeveer één keer in de vijf jaar) opnieuw te bepalen. Het kan namelijk zijn dat u door leeftijd, bepaalde gebeurtenissen etc. een ander profiel krijgt. Als dat zo is, informeren wij u graag over het aanpassen van uw beleggingen, zodat deze weer in overeenstemming zijn met uw risicoprofiel.

Wilt u ook serieus werk maken van de opbouw en/of structurering van uw vermogen neem dan contact met ons op.